خودکار قرمز نام وب من است ... گزیده ای از تمامی اطلاعات بلاگفایم ...

من از بلاگفا کوچ کرده ام و منبعد همه را اینجا می نویسم ...


وبلاگ های من : hatefweb.blogfa.com

                     hatefn.blogfa.com


و مابقی حذف شده اند :)